Gerstnerova 5/658, 170 00 Praha 7
zpracování komplexních projektů staveb a inženýring
 


je projekční firma zaměřená na zpracovávání
komplexních projektů pozemních staveb a inženýring.

STAVBY:

  • stavby pro bydlení
  • stavby průmyslového charakteru
  • stavby ubytovacích zařízení
  • stavby restauračních zařízení
  • stavby obchodních zařízení
  • stavby kulturních a sportovních zařízení
  • stavby administrativních budov

ČINNOSTI:
Studie, projekty pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděcí projekty, výběrová řízení na dodavatele stavby, autorské dozory, technické dozory investora, obstarání kolaudačního rozhodnutí, rozpočty.

Naše firma pracuje s kvalitní počítačovou technikou.
K projekci využíváme nejnovější CAD technologii.
Díky CAD technologii jsme schopni vytvářet projekty, včetně zhotovení fotorealistických podob interiérů a exterierů.